Cégmódosítás ügyvezető váltás esetén

cégmódosítás

cégmódosítás

Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben kijelölni. Ha a társasági szerződésben a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok (részvényesek) nem rendelkeznek, a vezető tisztségviselőt öt évre megválasztottnak kell tekinteni, kivéve, ha a gazdasági társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. A vezető tisztségviselők újraválaszthatók és a társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók. Megszűnik a vezető tisztségviselői jogviszony, a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, ha a tisztségviselő meghal, vagy külön törvényben meghatározott esetben. Amennyiben az Ön cégében is ügyvezető váltás történt, akkor cégmódosítás szükséges, amelyet előnyös feltételekkel a topcegalapitas.eu oldalon található elérhetőségeken szakemberek segítségével megtehet.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!